ขอต้อนรับทุกท่านสู่หน้าบล็อก กิจกรรมซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมที่ได้ทำเอาไว้โดย นางสาวอธิติยา ชุ่มชื่น

15 ก.พ. 2556

ร่วมรับอันเชิญพระเกศารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่วัดพระศรีอารย์
ช่วยขายดอกไม้ที่วัดตาเนิดเปิดร้านขายน้ำของเอกชีวะ


เข้าค่ายศิลปะเพื่อวิทยาศาสตร์


ค่ายวิทฯน้อง ม.ต้นค่ายวิทฯ อัฉริยะภาพ


กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่ลำภาชี